Netherlands

Navigatie Informatie voor de Aanwijzingen voor Kleine Schepen en Jachten die vanaf de zeekant gebruik maken van de haven van Lowestoft en de toegangswegen tot Mutford Lock.
1 ALLE vaartuigen moeten de haven binnenvaren, uitvaren en er doorheen varen in overeenstemming met de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.
1a Kleine schepen en jachten moeten met name Regel nr. 9B van "Nauwe kanalen" in acht nemen: "een vaartuig van minder dan 20 meter lang of een zeilschip mag niet de doorgang belemmeren van een schip dat alleen veilig binnen een nauw kanaal of vaargeul kan varen".
2 Schepen die de haven binnenvaren, uitvaren en er doorheen varen moeten redelijkerwijs alle moeite doen om contact op te nemen en te onderhouden met de Havencontrole van Lowestoft op VHF Kanaal 14.
2a ELK vaartuig zonder radiocontact moet vooral de havenlichten in het oog houden en buitengewoon voorzichtig varen in de nabijheid van bouwwerken die het zicht op de lichten kunnen belemmeren.
3 ALLE vaartuigen moeten de internationale havenverkeerslichten in acht nemen die zich bevinden op de South Pier en in het Yacht Basin.

* Drie rode lichten boven elkaar - vaartuigen mogen niet verder gaan.
* Groen, wit, groen lichten boven elkaar - een vaartuig mag alleen verder gaan wanneer het hiervoor duidelijk opdracht heeft gekregen.

3a Voor kleine schepen en jachten zonder VHF mogen de groen, wit, groene lichten worden opgevat als toestemming om uiterst voorzichtig en met veel omzichtigheid door te varen, die schepen die in het Yacht Basin varen moeten voor hun vertrek contact opnemen met de havencontrole.
3b Zeelieden moeten onthouden dat de havencontrole (die zich bevindt op de havenbrug) en vertrekkende schepen in het Buitenhavenbekken, bijzonder beperkt zicht hebben op de noordkant van de toegangspieren en zij moeten daar rekening mee houden.
4 De Havenbrug van Lowestoft (tussen de Buitenhaven en de Binnenhaven) zal alleen op verzoek worden geopend voor commerciële scheepvaart.
4a Commerciële scheepvaart wordt bij voorkeur niet doorgelaten van: 08.15-09.00 uur, 12.30-13.00 uur en 17.00-17.30 uur.
4b Kleine schepen en jachten mogen van het opengaan van de brug voor commerciële scheepvaart gebruik maken mits dit vooraf is geregeld met de Havencontrole van Lowestoft - VHF Kanaal 14, telefoon 572286 of via een persoonlijk bezoek.
4c Naast 4b en afhankelijk van voorafgaande kennisgeving van ten minste 20 minuten, is het mogelijk de brug te openen voor kleine schepen en jachten op de volgende tijden:


Ma-vr: 03.00, 05.00, 07.00, 09.45, 11.15, 14.30, 16.00, 19.00, 21.00, 24.00.
Zat, Zon, bank hol: 03.00, 05.00, 07.00, 09.45, 11.15, 14.30, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 24.00.